Anna / Fantasium

Analogt foto av husse Erik. / Film photography by Erik.

Bakom kameran och i andra änden på hundarnas koppel hittar ni mig, Anna Åström. Jag är en kronisk dagdrömmare som trots en obönhörligt ökande ålder inte riktigt kan bestämma mig för vad jag ska göra när jag blir “stor” – det är ju så många saker som verkar så roliga! I min värld värderas snällhet högt och jag tror att världen skulle bli så mycket bättre om alla bara kunde anstränga sig litelite för att se saker ur sina medmänniskors perspektiv.

När jag inte fotograferar, umgås med Erik och pysslar med våra fyra hundar så är sannolikheten stor att man hittar mig med näsan i en bok, ute i naturen eller med virknålen i ett trevande grepp. Jag älskar färgen grönt och är tacksam över att jag har så lätt att glädjas för andra människor. Jag är inte nykterist men föredrar alltid en god kopp te framför alkohol, och min största last är förmodligen marmelad.

Allt omärkt material som publiceras i den här bloggen är skapat av och tillhör mig. Andra fotografer omnämns alltid vid namn och författare citeras tydligt. Det är givetvis inte tillåtet att låna mina bilder eller ord utan tillstånd. Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra att skicka ett mail till anna@fantasium.se. Tack för att du kikar förbi i bloggen, och var inte blyg för att skriva en liten kommentar! ♥

Behind the camera and on the other end of the dogs’ leads is me, Anna Åström. I’m a chronic daydreamer and, despite a relentlessly increasing age, I still haven’t quite figured out what I want to be when I “grow up” – there are so many wonderful things to choose between! In my world, kindness is the most important virtue, and I think the world would be a much better place if everyone could just make a teeny, tiny effort to see things from our fellow men’s perspective.

When I’m not photographing, spending time with Erik and having fun with our four dogs, you’re very likely to find me with my nose in a book, outside in the woods or with a crocheting needle in a tentative grip. I love the colour green and I’m grateful that I possess the ability to rejoice at other people’s success. I’m not a teetotaler, but I always prefer a nice cup of tea to alcohol, and my biggest vice is probably marmalade.

All unmarked material published in this blog is created by and belongs to me. Other photographers and writers are always mentioned by name and given the appropriate credit. Naturally, it is not allowed to borrow my pictures or words without my explicit permission. If you want to contact me, you’re very welcome to send an e-mail to anna@fantasium.se. Thank you for reading my blog, and don’t be shy about writing a comment or two! ♥