den som gapar efter mycket… / grasp all…

dogs

151006_01

151006_02

151006_03

151006_04

…mister inte alltid hela stycket! Skickligt, Lumi! / …lose all – or not! You have some skill, Lumi!